V.Cargo: Next Gen to Watch Driving Innovation to be Thailand’s Leading 3PL

หมวดหมู่: COVER STORY

V.Cargo: Next Gen to Watch Driving Innovation to be Thailand’s Leading 3PL Provider

วี.คาร์โก โดยพลังคนรุ่นใหม่ รุกพัฒนาธุรกิจ รองรับการเติบโต

ด้วยนวัตกรรม พร้อมก้าวเข้าสู่ 3PL ชั้นนำของไทย

วี.คาร์โก ก้าวสู่ 33 ปี แห่งความมั่นคงและยั่งยืน ย้ำจุดยืนเป็นผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร แบบ Total Solution ด้วยมาตรฐานการบริการระดับสากล ดันผู้บริหารชุดใหม่เสริมความแกร่ง รุกธุรกิจด้วย Digital Solution Service พร้อมพัฒนาศักยภาพ 3 มิติ คือ Service ,Standard, Smart มุ่งสู่ผู้ให้บริการเพื่อก้าวสู่ผู้ให้บริการ 3PL ชั้นนำของไทย

บริษัท วี.คาร์โก จำกัด ตอกย้ำภาพ “Logistics Solution Provider ชั้นนำ” เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ทั้งบริการขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยมาตรฐานการบริการระดับสากล จากก้าวแรกนับจากวันที่ก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อปี 2531 โดยเริ่มจากการดำเนินพิธีการศุลกากร การขนส่งสินค้ารวมทั้งการนำเข้าและส่งออก ในวันนี้ วี.คาร์โก เร่งปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่หวังเสริมจุดแกร่งในการดำเนินธุรกิจ โดยเพิ่มกลยุทธ์เน้นพัฒนาศักยภาพ 3 มิติ คือ Service ,Standard, Smart เพื่อก้าวสู่ผู้ให้บริการ 3PL (Third Party Logistics) แถวหน้าของไทย

จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมผู้บริหารที่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงอย่าง คุณอัศรี ศรีสงคราม รองกรรมการผู้จัดการ คุณสิริพักตร์ ศรีสงคราม รองกรรมการผู้จัดการ และคุณชัยยศ ศรีสงคราม รองกรรมการผู้จัดการ ผนึกกำลังพัฒนาศักยภาพบริษัทฯ รวมทั้งความมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของ คุณกฤษณพงศ์ ศรีสงคราม กรรมการผู้จัดการ ผู้ก่อตั้ง และ คุณจำนง ศรีสงคราม รองกรรมการ ทำให้วันนี้ วี.คาร์โก ขึ้นแท่นเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรแถวหน้าของเมืองไทย

คุณอัศรี ศรีสงคราม  รองกรรมการผู้จัดการ 

คุณอัศรี ศรีสงคราม รองกรรมการผู้จัดการ ได้แสดงทรรศนะในการบริหารงานว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯมีการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องและการปรับกลยุทธ์รับมือการแข่งขัน ซึ่งบริษัทฯได้มุ่งพัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศใน 3 มิติ ที่เรียกว่า 3S คือ การพัฒนาบริการ (Service) การพัฒนามาตรฐาน (Standard) และความเฉียบคม (Smart) เน้นเรื่อง Digital & Cyber โดยมีปัจจัยสำคัญ Key Success Factor ที่ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ คือ

1.การพัฒนามาตรฐานการให้บริการเพื่อบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ จะได้รับมาตรฐานมาโดยตลอดล่าสุด วี.คาร์โกได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2563 หรือ PM Award 2020 และรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้าน การบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2563 หรือ ELMA (Excellent Logistics Management Award) ที่เป็นเครื่องการันตีคุณภาพบริการ นอกจากนี้ยังมี มาตรฐาน AEO (Authorized Economic Operator), มาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization) มาตรฐาน GDP (Good Distribution Practice), GSP (Good Storage Practice)

  1. บริษัทฯเน้นพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้เป็นพันธมิตรกันมากยิ่งขึ้น การพัฒนาจาก “ลูกค้า” เปลี่ยนให้เป็น “พันธมิตรทางการค้า” ทำให้ วี.คาร์โก ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและใช้บริการอย่างต่อเนื่องยาวกว่า 10 ปี ซึ่งลูกค้าจะมองว่าเรา คือ Solution Provider เพราะเราตระหนักถึงความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ เราปฏิบัติกับลูกค้าเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ ทำงานด้วยความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า จากการให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
  2. จุดแข็งที่เป็นหัวใจหลักอีกประการคือ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ของทีมงาน วี.คาร์โก กับทีมพันธมิตรทางธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  3. การพัฒนา Digital & Cyber ต่อยอดไปสู่ Innovation การพัฒนาผสมผสานนวัตกรรมกับ Solution ที่ใช้งานได้จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และลดค่าใช้จ่าย สามารถให้บริการและแก้ปัญหาได้แบบเรียลไทม์ และ
  4. การบริการที่เป็น Quick Response ตอบสนองความต้องการและปัญหาของลูกค้าอย่างรวดเร็ว สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ที่ถือเป็นวัฒนธรรมหลักขององค์กร

“บริษัทฯ มีการขยายงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการกับลูกค้าแบบ Total Solution ซึ่งในอนาคตบริษัทฯอาจจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น จึงเตรียมความพร้อมพัฒนาคุณภาพอย่างรอบด้าน ขณะนี้ วี.คาร์โก มีฮับอยู่ทั่วประเทศโดยเน้นที่เมืองหลักที่เป็นยุทธศาสตร์ทางการค้าของไทย ดังนั้น วี.คาร์โก มั่นใจว่าเราพร้อมให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังเล็งเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อรับกับกระแสธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่กำลังโตต่อเนื่อง และมองขยายกลุ่มลูกค้า-ขยายบริการสู่ Value Added Service Provider อีกด้วย”  คุณอัศรี กล่าว

 

มุ่งพัฒนาระบบ Digital & Cyber สร้างนวัตกรรมเสริมความแกร่ง

การพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องและการปรับกลยุทธ์รับมือการแข่งขันทางการค้าที่เข้มข้น นับเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคง ซึ่งจุดแข็งที่สำคัญ วี.คาร์โก คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริการจัดการ เป้าหมายหลักคือต้องการให้การให้บริการมีมาตรฐานสูงสุด โดยนำนวัตกรรมที่พัฒนามาจากระบบ Digital & Cyber เพื่อช่วยให้การทำงานมีมาตรฐานเดียวกัน ลดความผิดพลาด สามารถทำงานแบบเรียลไทม์

คุณชัยยศ ศรีสงคราม  รองกรรมการผู้จัดการ

คุณชัยยศ ศรีสงคราม รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า การนำนวัตกรรม Digital & Cyber มาเสริมประสิทธิภาพสถานีจ่ายน้ำมันอัจฉริยะหรือ Smart Station ซึ่งบริษัทฯมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นระบบ TMS (Transport Management System) ที่เป็น Solution พื้นฐานสำคัญของผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้า การผสมผสานกับ ระบบ VRP (Vehicle Routing Planning) เพื่อจัดเส้นทางการเดินรถ เพื่อให้ได้ความเร็วภายใต้ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต่ำที่สุด เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานอย่างครบวงจร มีการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ

คุณชัยยศ อธิบายเพิ่มเติมว่า “บริษัทฯได้ประยุกต์ระบบ TMS เข้ากับระบบบริหารการจัดการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เรียกว่า FMS (Fuel Management System) โดยบริษัทได้ Integrate ขั้นตอนการขนส่ง กับการเติมน้ำมันทุกเที่ยวที่ Smart Station หรือปั๊มน้ำมันอัจฉริยะ เป็นกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบเป็นตัวกำหนดขั้นตอน เอกสาร ประเมินความต้องการน้ำมันในแต่ละเที่ยว โดยอัตโนมัติแทบทุกขั้นตอน ใช้บุคลากรเท่าที่จำเป็น ทำให้บริษัทฯสามารถปรับขั้นตอนการบริการที่ไหลลื่น และยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างแม่นยำ ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากกว่า 5 แสนบาทต่อเดือน และด้วยประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่ประกอบกับระบบ TMS และ FMS ที่เป็น Open Standard บริษัทฯจะขยาย FMS และ Smart Station ใช้ในโซนพื้นที่สำคัญของบริษัททั่วประเทศภายในปี 2022

 

มุ่ง Transform จากบริษัทขนส่ง สู่ 3PL

แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ในอนาคตจะมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีการปรับตัว ปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการย่อมมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งรายอื่น ดังนั้น ยุทธศาสตร์การให้บริการที่สำคัญของ วี.คาร์โก คือการวางตำแหน่งทางการตลาดที่ไม่ใช่แค่ผู้ให้บริการขนส่งเท่านั้น แต่เป้าหมายคือการก้าวสู่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร 3PL (Third Party Logistics) เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด ตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด

คุณสิริพักตร์ ศรีสงคราม รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงแผนพัฒนาปี 2564-2566 ว่า บริษัทฯ ได้ทุ่มงบลงทุนด้านศูนย์กระจายสินค้า ทั้งในแถบวังน้อย ลาดกระบัง สุราษฎร์ธานี และขอนแก่น พัฒนาด้านการบริการ Cold Chain Distribution ทั้งในด้านคลังสินค้าและกระจายสินค้า การให้บริการกระจายสินค้าเต็มรูปแบบ หรือ Total Distribution Service (ขนส่ง สินค้าคงคลัง คลังสินค้า การเติมสินค้า) การขยายการบริการจากคลังสินค้า (Warehouse) ไปสู่ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ด้วย VAS (Value Added Service) เสริมจาก Consumer Product มุ่งไปที่ Cold Chain, Healthcare และ eCommerce

ขณะนี้เรามีความพร้อมเรื่องคลังสินค้าแล้ว ล่าสุดได้ลงทุนกว่า 20 ล้านบาทในการเช่าพื้นที่ขนาด 3,200 ตรม. บริเวณลาดกระบังเพื่อทำเป็นคลังสินค้าเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป และขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ (DC – Distribution Center) โดยใช้งบลงทุนกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งธุรกิจคลังสินค้านี้ ถือเป็นการลงทุนที่สำคัญที่จะสร้างองค์กรของ วี.คาร์โก ให้เข้าสู่ 3PL หรือผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร” คุณสิริพักตร์ กล่าว

พร้อมกันนี้ ยังมีการลงทุนด้าน Smart Solution ซึ่งจะขยายระบบ Smart Station อีก 3 แห่งครอบคลุมกรุงเทพและปริมณฑล กับหัวเมืองสำคัญเพื่อควบคุมและลดต้นทุนการขนส่ง ด้าน Distribution โดยวางกรอบของระบบ Digital & Cyber ที่ครอบคลุมครบวงจร เต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่มี TMS, VRP, FMS และขยายไปสู่ระบบ WMS นอกจากนี้บริษัทฯยังมีพันธมิตรในเครือข่ายโลจิสติกส์ (Logistics Partnership) ที่พร้อมร่วมมือ ทำให้บริษัทฯปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการให้ตรงกับความต้องการลูกค้าในเวลาอันรวดเร็ว

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท วี.คาร์โก มีบริษัทในเครือทั้งสิ้น 4 บริษัท ที่ช่วยเสริมทัพให้มีความแข็งแกร่งด้านบริการ ได้แก่ 1. บริษัท วี.คาร์โก จำกัด 2. บริษัท วี.คาร์โก้ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 3. บริษัท ยูพีเอสอาร์ โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ 4. บริษัท ไทยรุ่ง พัฒนา จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มธุรกิจค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โมเดิร์นเทรด กลุ่มร้านสะดวกซื้อ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน กลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ กลุ่มบริการรับส่งจดหมายและพัสดุภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจอาหาร กลุ่มธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่อง​ใช้สำนักงาน กลุ่มธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ และกลุ่มอีคอมเมิร์ซซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าโต 20% ต่อปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            คุณสิริพักตร์ ศรีสงคราม  รองกรรมการผู้จัดการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  การพัฒนาการทำงานอย่างไม่หยุดนิ่ง การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ ผนวกกับความมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร และความเชี่ยวชาญกว่า 32 ปี ทำให้วันนี้ กลุ่มบริษัท วี.คาร์โก พร้อมก้าวสู่ 3PL ชั้นนำของไทย

 

สอบถามข้อมูลติดต่อ บริษัท วี. คาร์โก จำกัด  โทร 02-971-4227-9  อีเมล info@vcargo.co.th

เว็บไซต์: https://www.vcargo.co.th l Facebook l Line @vcargo

18 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 5047 ครั้ง

Engine by shopup.com