BEST Express ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีศูนย์กระจายพัสดุ

หมวดหมู่: LOGISTICS

BEST Express ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีศูนย์กระจายพัสดุ เพิ่มศักยภาพและความรวดเร็วในการส่งพัสดุทั่วประเทศ

BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรสผู้ให้บริการ รับ-ส่งพัสดุด่วนทั่วไทย มีสาขาให้บริการครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้การดำเนินการของ บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ชูศักยภาพศูนย์กระจายพัสดุ(HUB) กรุงเทพฯ ที่มีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทั้งซอฟต์แวร์และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ทันสมัยและมีการพัฒนาโดยตรงจาก เบสท์ (BEST Inc.) ในประเทศจีน บริษัทแม่ของ เบสท์ ประเทศไทย ที่มาพร้อมทั้งประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับการคัดแยกพัสดุจำนวนมหาศาลท่ามกลางการออกโปรโมชันต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศ

คุณนวชล ยันอินทร์ ผู้จัดการศูนย์กระจายพัสดุ BEST Express กรุงเทพฯ บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า นวัตกรรมเทคโนโลยีภายในศูนย์กระจายพัสดุ BEST Express กรุงเทพฯเป็นการนำระบบและเครื่องจักรมาจากบริษัทแม่ เบสท์ (BEST Inc.) ไม่ว่าจะเป็นด้านซอฟต์แวร์ มีการนำโปรแกรมและระบบต่าง ๆ มาใช้ อาทิ ระบบการคัดแยกสินค้าอัตโนมัติ ระบบการวัดขนาด และน้ำหนักอัตโนมัติ ซึ่งมีศักยภาพในการกระจายพัสดุได้สูงต่อวัน และการนำเครื่องจักรต่าง ๆ มาช่วยเพิ่มความรวดเร็วของการคัดแยกพัสดุ เช่น เครื่อง DWSที่ชั่งน้ำหนักและวัดขนาดได้ตามมาตรฐาน โดยมีการปรับขนาดเพื่อให้รับความยาวได้มากขึ้น ในส่วนของการวัดน้ำหนักของสินค้าชิ้นเล็กในกระบวนการการทำงานของระบบAuto Source มีการใช้เครื่องที่เรียกว่า Fast Hand ที่สามารถชั่งน้ำหนักได้จากการสแกนบาร์โค้ด และมีเครื่องชั่งตัวใหม่ที่เทื่อวางสินค้าลงไปจะสามารถสแกนน้ำหนักและขนาดได้ เมื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากประเทศจีนเข้ามช่วยทำให้ศูนย์กระจายพัสดุ สามารถกระจายพัสดุได้รวดเร็วและมีศักยภาพสูงขึ้น

นอกจากนี้ศูนย์กระจายพัสดุ (HUB) ของบริษัทฯ ยังได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 (ไอเอสโอ 9001 เวอร์ชัน 2015) Quality Management System (QMS) จากLRQA องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินระบบคุณภาพชั้นนำของโลก โดยมีขอบข่ายครอบคลุมถึงการบริการจัดส่งพัสดุด่วน และการบริหารจัดการคลังสินค้า สำนักงาน ศูนย์กระจายพัสดุ และคลังสินค้าของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินการให้บริการขนส่งพัสดุด่วนและบริการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ได้มาตรฐานสากลตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุณภาพ คือคุณภาพเป็นแรงผลักดันของเราไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานและบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

04 มีนาคม 2566

ผู้ชม 421 ครั้ง

Engine by shopup.com