เปิดงาน Tissue & Paper Bangkok 2022 งานสำคัญอุตฯ กระดาษ

หมวดหมู่: NEWS UPDATE

เปิดงาน Tissue & Paper Bangkok 2022

งานสำคัญของอุตสาหกรรมกระดาษระดับภูมิภาค จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย