การประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการเดินเรือ ปี’65

หมวดหมู่: LOGISTICS

Xinhua Silk Road: การประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการเดินเรือ ประจำปี 2565 เปิดตัวโครงการริเริ่มใหม่มุ่พัฒนาการขนส่งทางเรือ

 

การประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการเดินเรือ Silk RoadMaritime International Cooperation Forum ประจำปี 2565 เปิดฉากขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว ณ เมืองเซียเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน และในวันศุกร์ได้มีการเปิดตัวโครงการริเริ่มใหม่ โดยเรียกร้องให้บริษัทขนส่งทางเรือพยายามรักษาห่วงโซ่อุปทานให้มั่นคง ตลอดจนสนับสนุนการหมุนเวียนของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว องค์กรด้านการขนส่งทางเรือจากทั่วโลกได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการริเริ่มเซี่ยเหมิน (Xiamen Initiative) ในการประชุมครั้งนี้ โดยเสนอแนะให้กำหนดรูปแบบความร่วมมือระดับพหุภาคีและสร้างกลไกความร่วมมือแบบหลายฝ่าย เพื่อให้การเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเสนอให้ยกระดับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการจัดการและการสร้างความร่วมมือ เพื่อร่วมกันสนับสนุนการสร้างแพลตฟอร์ม Silk Road Maritime และส่งเสริมบทบาทของท่าเรือในฐานะศูนย์กลางการขนส่ง พร้อมกับพัฒนาระบบดิจิทัลและการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และศูนย์กลางการขนส่งทางเรือระดับเฟิร์สคลาส ตลอดจนยกระดับนวัตกรรม ปรับปรุงศักยภาพด้านการบริการและความเป็นมืออาชีพอย่างจริงจัง เพื่อรองรับตลาดในประเทศและส่งเสริมการเปิดกว้างในระดับที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ Silk Road Maritime เป็นแบรนด์บริการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศแบบครบวงจร และเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับการสร้างโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road) โดยเปิดตัวเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ส่วนการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการเดินเรือนั้น จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกันแล้วนับตั้งแต่ปี 2562 และมุ่งมั่นที่จะเป็นเวทีส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการร่วมกันสร้างโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

 

14 กันยายน 2565

ผู้ชม 340 ครั้ง

Engine by shopup.com