กทท. ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ลงนามข้อตกลงคุณธรรมฯ

หมวดหมู่: TRANSPORT

กทท. จัดพิธี MOU ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)ลงนามข้อตกลงคุณธรรมฯ พร้อมเพิ่มศักยภาพการให้บริการ


ตามนโยบายรัฐบาลโดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย
(กทท.) เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและดำเนินการด้วยความโปร่งใส โดย กทท. ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และหนังสือการรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการจ้างเหมาต่อเรือขุดแบบยุ้งดิน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตร (ทดแทนเรือสันดอน 7) จำนวน 1 ลำ

โดยมีนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ กทท.
และนาวาเอก ชุมพล พรหมประสิทธิ์ หัวหน้าคณะสังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ศรีสมทรัพย์ และนายวัฒนพงศ์ วิศวชัยวัฒน์ ผู้สังเกตการณ์ฯ ร่วมลงนามในข้อตกลงฯ โดยมีผู้บริหารและพนักงาน กทท. ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้บริหารองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผู้สังเกตการณ์จากกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม 1601 อาคารที่ทำการ กทท.

สำหรับพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ขององค์กรมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน การดูแลเส้นทางการเข้าออกของเรือสินค้าทั้งบริเวณร่องน้ำทางเดินเรือท่าเรือแหลมฉบัง และบริเวณร่องน้ำสันดอนเจ้าพระยาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และแสดงให้เห็นว่า
โครงการจ้างเหมาดังกล่าวมีความโปร่งใสและเป็นธรรมปลอดจากความทุจริตหรือการกระทำโดยมิชอบทั้งปวงพร้อมทั้งดูแลให้มีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจำเป็นต้องมีการใช้เครื่องมือที่ถูกประเภทและมีความพร้อมต่อการใช้งาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงที่สุดต่อประเทศชาติและผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง


ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของท่าเรือ ในการมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำ
ระดับโลก พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573 ในการยกระดับ
ท่าเรือ World Class Gateway Port

23 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 52 ครั้ง

Engine by shopup.com