เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส &มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น

หมวดหมู่: NEWS UPDATE

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยจับมือกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น