กทท. ปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงตามสภาวะตลาด

หมวดหมู่: TRANSPORT

 

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า และ           การให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

  • อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ประเภทตู้สินค้า

ตู้มีสินค้า ขนาดตู้

20 ฟุต 38 บาท

40 ฟุต 76 บาท

มากกว่า 40 ฟุต 86 บาท

 

ตู้สินค้าเปล่า ขนาดตู้

20 ฟุต 23 บาท

40 ฟุต 46 บาท

มากกว่า 40 ฟุต 52 บาท

 

  • อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ท่าเรือกรุงเทพ 

เรือลากจูงตั้งแต่ 2,000 แรงม้า ขึ้นไป  1,202 บาท / ชั่วโมง

ท่าเรือแหลมฉบัง                                  1,435 บาท / ชั่วโมง

(กรณีเศษของชั่วโมงแต่ไม่ถึง 30 นาที จะคิด 30 นาที 

และหากเกิน 30 นาที แต่ไม่ถึง 1 ชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง)

ทั้งนี้ กทท. จะทบทวนอัตราค่าธรรมเนียม ทุกวันที่ 1 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมของทุกปี ซึ่งใช้ผลต่างของราคาน้ำมันดีเซลของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระหว่างราคาเฉลี่ยในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยทั้งปีของปี พ.ศ. 2547 และจะปรับปรุงในกรณีที่ผลการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 5 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่แผนกวิเคราะห์ต้นทุน กองบัญชีงบประมาณ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. 0-2269-5620

09 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 3 ครั้ง

Engine by shopup.com