กทท. พัฒนาแอปพลิเคชัน “BKP iService” เพิ่มความสะดวก สามารถตรวจสอบสถานะตู้สินค้า

หมวดหมู่: TRANSPORT

กทท. พัฒนาแอปพลิเคชัน “BKP iService”

เพิ่มความสะดวก สามารถตรวจสอบสถานะตู้สินค้า

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน “BKP iService” ช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการตรวจสอบสถานะการบรรทุกขนถ่ายตู้สินค้า ตารางการทำงานของเรือบรรทุกตู้สินค้า และเวลาเข้า-ออกของเรือบรรทุก         ตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ได้ตลอดเวลาจากทุกสถานที่ ข้อมูลมีความถูกต้องและแม่นยำ ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเดินทางมาติดต่อสอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ ทกท.   ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “BKP iService” ได้ทั้งในระบบ IOS และ Android โดย            เริ่มเปิดให้บริการระบบตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ กทท. กำลังดำเนินการพัฒนาระบบให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ สถานะสินค้าต่างๆ ที่จัดเก็บในโรงพักสินค้า วันเปิดตู้สินค้า วันบรรจุสินค้า ประมาณการค่าใช้จ่าย และการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการของ กทท. เป็นการยกระดับการให้  บริการโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐานสากล เพิ่มความสะดวก และความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

 

09 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 18 ครั้ง

Engine by shopup.com