V. CARGO ผุดโปรเจคใหม่ MTO เผยช่วยลดเวลา-ลดต้นทุนได้ถึง 30%

หมวดหมู่: LOGISTICS

V. CARGO ผุดโปรเจคใหม่ Multimodal transport
เผยช่วยลดเวลา-ลดต้นทุนได้ถึง 30%

นายกฤษณพงศ์ ศรีสงคราม กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท วี คาร์โก กล่าวว่า วีคาร์โก้ ได้ขยายบริการสู่ Multimodal transport ที่เป็นการขนส่งสินค้านำเข้า ทางรถไฟจีน-ลาว- ไทย โดยผนึกความร่วมมือ 3 บริษัท ระหว่าง V. CARGO COMPANY LIMITED , Yunnan lengJun MultiModal Transportation Co., Ltd. และ ChangJi International Laos Co., Ltd. ให้บริการ โดยวันนี้นับเป็นรถเที่ยวปฐมฤกษ์ ในการขนส่งสินค้า

“การบริการขนส่งสินค้าจากจีนผ่านลาวมาไทยของเรา จะช่วยลดต้นทุนได้ถึง 20-30% ลดเวลาจากปกติใช้เวลาขนส่งมากกว่า 7 วัน เหลือเพียง 3-4 วันเท่านั้น”

01 เมษายน 2565

ผู้ชม 1009 ครั้ง

Engine by shopup.com