จุฬาฯ แนะ 3 แนวทางจัดการซัพพลายเชน แก้กิฤติหน้ากากอนามัย สู้โควิด 19

หมวดหมู่: คลิปหลัก

จุฬาฯ แนะ 3 แนวทางจัดการซัพพลายเชน แก้กิฤติหน้ากากอนามัย สู้โควิด 19
 
ผศ. ดร. ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล ผู้อำนวยการ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะรัฐจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนหน้ากากอนามัย ตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ โดยมุ่ง 3 ประเด็นหลัก คือ 1.ด้านการผลิต โดยรัฐให้การสนับสนุนบริษัทที่สามารถเพิ่มไลน์การผลิตหน้ากากอนามัย 2. การกระจายสินค้า ให้มีเข้าถึงประชาชนทั่วประเทศโดยอาจผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อ หรือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 3. การทิ้งหน้ากากอยามัยอย่างเหมาะสม ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ที่จะเป็นการใช้การจัดการด้านโลจิสติกส์มาแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ
 
 

31 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 125 ครั้ง

Engine by shopup.com